Dansk Psykolog Online
i Kentucky

Dansk Psykolog Online i Kentucky

Jeg er autoriseret dansk psykolog og arbejder som online psykolog i Kentucky.

Jeg har samtaler med danske klienter på dansk, mens de befinder sig i Kentucky, USA, og jeg befinder mig i Vietnam hvor jeg bor.

Specialisering i stress, angst og depression

Jeg har valgt at holde et fokus på temaerne stress, angst og depression. Det betyder ikke, at jeg ikke kan arbejde med andre temaer, men det betyder at jeg har en særlig kompetence indenfor de områder.

Jeg oplever at det fagligt set giver rigtig god mening at specialisere sig. Det mest almindelige for praktiserende psykologer i Danmark er at de spreder sig over mange forskellige områder. Det må de selvom, og jeg skal ikke dømme hvordan de hånderer deres ting. Men personligt har jeg valgt at gøre tingene anderledes.

Jeg har valgt at tage inspiration fra speciallægerne. De udvælger et særligt felt, for eksempel kæbe kirurgi, og så holder de fokus på det område. Special uddannelse og erfaring fra masser af patienter. Hvis man har brug for en kæbe operation, vil man så helst opereres af en som “også tager kæber ind imellem”, eller vil man helst opereres af en kirurg som har opereret over 1000 kæber? Jeg ved godt hvad jeg helst vil.

Jeg valgte specialisering. Da jeg valgte at fokusere på stress, angst og depression, og holde fokus på de felter, så oplevede jeg i løbet af et par år at jeg gradvis blev bedre til at hjælpe mine klienter. Jeg oplevede, at når jeg så de samme typer problemstillinger rigtig mange gange, og mit erfaringssæt indenfor et mindre område blev stort, så begyndte jeg at kunne hjælpe mine klienter på en meget mere individuel og præcis måde.

Kognitiv psykologi

Den efteruddannelse jeg har taget ligger primært indenfor kognitiv psykologi. Også kaldet kognitiv adfærdsterapi på Dansk. På engelsk kaldes det Cognitive Behavior Therapy, ofte forkortet til CBT.

Kognitiv psykologi er en meget resultatorienteret tilgang til terapi. Kort fortalt går man meget direkte efter at identificere hvad det er for et problem vi skal have løst. Problemet kan være for eksempel angst eller depression. Dernæst taler vi om strategien for at nå vores mål. Den kognitive værktøjskasse indholder en samling af metoder og redskaber, som vi trækker ind når der er brug for dem.

Jeg bliver sommetider spurgt om “skal vi tale om min barndom?”. Mit svar til det er, at det er som regel ikke hovedformålet med at vi mødes. Det kan godt være at vi skal runde ind omkring hvordan den overordnede stemning var i dit barndomshjem, om der eventuelt var nogle særlige omstændigheder som havde stor betydning for dig. Det kan være vi bruger 5-10 min på det. Bortset fra det, så er din barndom ikke på dagsordenen, når vi arbejder med kognitiv terapi.

Pointen her er, at når angst eller depression er er det problem vi gerne vil løse så hurtigt som muligt, og kognitiv terapi er måden vi gør det på, så ligger det ikke i den kognitive metode at man aktivt opsøger temaer og oplevelser fra barndommen. Det er ikke en del af metoden.

Men selvfølgelig, hvis der er temaer fra barndommen som min klient gerne vil tale om, og det er meningsfuldt at gøre det, så står jeg selvfølelig til rådighed for det.

Hvem står bag Dansk Psykolog Online i Kentucky?

Jeg er født i Aalborg i 1964 og er opvokset i Danmark. Uddannelsen som psykolog tog jeg på Århus Universitet fra 1998-2003. I årene fra 2003-2015 arbejdede jeg som psykolog i Danmark og havde en årrække privat praksis på Diakonissen på Peter Bangsvej på Frederiksberg.

Jeg flyttede til Vietnam i 2016, og har siden da fortsat min psykologpraksis online. Jeg ser klienter i Danmark, USA, Kina, og jeg ser klienter i andre lande.

Sommetider ser jeg klienter in person her i Ho Chi Minh City hvor jeg bor. Når jeg en gang i mellem er hjemme i Danmark ser jeg mine klienter in person der, hvis det kan lade sig gøre rent praktisk. I enkelte situationer har jeg kunnet se klienter in person i andre sydøstasiatiske lande, hvis det har kunnet kombineres med rejseaktivitet.

Men, langt størstedelen af de samtaler jeg har med klienter er online og langdistance. De fleste klienter jeg ser i Ho Cho Minh City er online og kortdistance.

Min egen erfaring med ophold i USA

Jeg har altid haft en fascination af USA og en tiltrækning til at være der. I januar 1991, da jeg netop var fyldt 27 år rejste jeg til USA første gang. Jeg husker jeg ankom til LAX 7 dage efter den første Gulf War startede. Jeg købte et folkevognsrugbrød og boede i bilen og hos venner de næste 4 måneder.

Gennem årene har jeg besøgt USA en del gange. Havde en kæreste i Santa Rosa nord for San Francisco mens jeg studerede psykologi i Århus. Senere, efter jeg blev færdiguddannet som psykolog, har jeg været på et antal konferencer i Boston og SF. Sammenlagt har jeg opholdt mig i USA lidt over et års tid fordelt på omtrent 10 besøg.

Jeg befinder mig godt når jeg er i USA. Jeg kan godt lidt den måde man let kan falde i snak med folk de fleste steder. Kulturen i USA for at sige Goddag, hvordan har du det? Hvor kommer du fra? og så fortsætte derfra, oplever jeg som rigtig god og konstruktiv. Jeg har haft mange gode snakke med folk, i mange forskellige situationer.

At leve i udlandet som dansker

Jeg er selv expat og bor i Vietnam med min familie. Jeg kender fra mit eget liv de specielle livsomstændigheder man har, når man er udlandsdansker.

Det kan næsten ikke undgås at man let får et sæt af stressorer i sit liv når man lever i et andet land end der hvor man er vokset op. Det kender jeg til fra mit eget liv, og det kender jeg til fra indsigten i livet hos mine klienter, som jeg har mødt gennem årene.

Expat psykolog for expat danskere

Når man rejser ud som Dansker, kan man vel sige at man møder verden med et særligt sæt af forudsætniger. Danmark er på visse punkter et lidt specielt land. Alle folk tænker vel at det land de kommer fra er specielt, men det er ikke lige den form for lokal patriotisme jeg tænker på.

Jeg tænker på forhold som korruption, racisme, ligestilling mellem mænd og kvinder, demokrati, autoritet og ledelse på arbejdspladsen. Hver enkelt af disse temaer kan man bumpe ind i mange lande, på måder der kan være kilde til temmelig meget frustration for en dansker. Nogle af de punkter kan give endog meget store udfordringer i den hverdag man har et eller andet sted i verden.

Danmark er et meget lille land. Det er som om at det tema forstår de fleste folk som bor i Danmark hele deres liv ikke rigtig perspektivet af. De fleste danskere tænker at Danmark er et vigtigt land. Nok er vi små, men folk respekterer os og vi er vigtige. Det tænker danskere om sig selv. Men, det er ikke altid folk fra andre lande tænker sådan om os.

Nu er jeg ikke interesseret i at overdramatisere dette punkt, men jeg ser en klar tendens til at temaerne stress, angst og depression ofte dukker op hos expats, med højere frekvens end de dukker op for folk som bor i deres kendte trygge rammer i Danmark.

Livet som expat, eller hvad man nu vil kalde det, er simpelthen generelt et liv som er en tand mere udfordrende og stressende, end hvis man bor i Danmark. Stress på mange felter over lang tid, sommetider kombineret med en vis grad af social isolation, øger let ens sårbarhed overfor tilstande som depression og ængstelse. Det er i og for sig en meget naturlig menneskelig reaktion.

Fordele ved dansk online psykolog i Kentucky

Dansk online psykolog i Kentucky betyder at jeg kan servicere klienter i Kentucky på dansk. Min psykologfaglighed er på plads. Jeg har erfaring med USA. Jeg har personlig erfaring med at bo i udlandet og de særlige udfordringer det giver i livet.

Somme tider er det små tilfælde som bliver afgørende for nogle af de største beslutninger vi tager i vores liv. Det er vi ofte ikke klar over når det sker. Kender du det?

Jeg var i 2010-2015 meget interesseret i kulturerne i sydøstasien og Kina, så jeg rejste dertil fra Danmark nærmest så snart jeg kunne skabe en uges ferie i min arbejds kalender. Jeg har været undervejs med at lære kinesisk siden 2012, men taler det endnu ikke flydende.

Da jeg tog på sommerferie i Shanghai i 5 uger i 2012 var der en lille håndfuld af mine klienter i Danmark som sagde at det var altså for længe at gå mellem vores samtaler. Der var én foreslog at prøve over Skype. Jeg var umiddelbart skeptisk overfor ideen, men gik med på at prøve. Det blev en øjenåbner! Hverken de klienter jeg så eller jeg selv oplevede at det var mindre godt at ses over Skype. Det var ligeså godt som at mødes in person.

Det blev afsæt for mig til at jeg i 2015 rejste rundt i sydøstasien og samtidig opretholdte mine helt almindelige praksis som psykolog i Danmark. I 2016 valgte jeg at slå mig ned i Vietnam mere permanent. Herfra min verden går.

Det dur med at se klienter online. Som én klient formulerede det: “Jeg troede det ville være halvgodt med online. Men det er helgodt!”