Online Psykolog

Online psykolog. Alle samtaler foregår online.

De fungerer vældig fint at holde online møder og gennemføre vellykkede terapiforløb indenfor områderne stress, angst, depression og lavt selvværd.

Online terapi vinder mere og mere indpas i disse år. Ikke mindst perioden med covid-19 gjorde at mange blev meget mere fortrolige med at mødes med kolleger, venner og familie online. Erfaringen blev at online møder har mange fordele.

Folk er forskellige. Der er nogen der foretrækker at mødes fysisk og have de gode gammeldags rammer for terapien, som er psykologens praksis lokaler. Men der er flere og flere som oplever at fordelene ved online terapi er store. For nogen føles det mere privat at have mulighed for at opholde sig hjemme i vante rammer, mens man taler med sin terapeut over enten sin computer eller en mobiltelefon.

Med ganske få undtagelser er der fra psykologisk faglig side ikke nogen områder der ikke kan arbejdes med lige så virksomfuldt online som ved in-person møder. Selv meditation kan der undervises i over videokonference software.

Dansk Psykologforening, DP, er traditionen tro ikke særlig hurtige til at tilpasse sig den almindelige udvikling i samfundet. De har endnu ikke gennemført en fuld ligestilling mellem online terapi og personlige møder. Men den amerikanske psykologforening, APA, som er en af verdens førende organisationer indenfor udvikling af psykologfeltet, og som er væsentlig længere fremme i skoene end DP, har fuldt ud accepteret terapi udført online som værende lige så virkningsfuldt som in-person møder.