Hvad er angst?

Angst er en følelse af bekymring, nervøsitet eller uro over noget med et usikkert udfald. Det kan være sundt og nyttigt med måde, men kan også forårsage store lidelser på andre tidspunkter. Denne følelse kan forsvinde lige så hurtigt, som den kom på banen, eller den kan være et mere vedvarende problem.

Angst kan opstå fra mange forskellige kilder i løbet af livet , og derfor kan det være svært at finde effektive behandlingsmetoder. Forskerne undersøger årsagerne til angst, og resultaterne er forskellige, men der er opnået en generel enighed om, hvad der får nogle mennesker til at blive opslugt af denne følelse i deres liv. I mange tilfælde kan angst behandles uden medicin eller stoffer gennem forskellige former for terapi.

Angst kan defineres som en følelse, der er kendetegnet ved følelser af spænding, bekymrede tanker og fysiske ændringer som f.eks. forhøjet blodtryk.

Angst er følelsen af uro, som f.eks. bekymring, frygt eller panik, som kan være mild eller alvorlig. Den opstår i nogle situationer uden nogen åbenlys grund. Noget angst er sundt og normalt, men for meget kan være usundt.

Angst er en naturligt forekommende følelsesmæssig reaktion på stress. Den tjener et vigtigt formål i vores hverdag, idet den giver os mulighed for at tage forholdsregler i farlige situationer.

I nogle tilfælde når angst imidlertid det punkt, hvor den bliver invaliderende . Angst kan forårsage forskellige symptomer hos forskellige mennesker på forskellige måder, men nogle af de mest almindelige symptomer omfatter kraftig svedtendens, kvalme, rysten og brystsmerter.

Hvordan opleves et anfald af angst?

Et angstanfald kan vare fra et par sekunder til 30 minutter. Det begynder med en intens følelse af frygt, der udvikler sig til en tvangsmæssig bekymring over dagligdags ting eller situationer i livet, som ofte er ude af proportioner med den faktiske fare, der er involveret. En person, der lider af angst, vil normalt have et eller flere fysiske symptomer som f.eks. hurtig hjertefrekvens, svimmelhed , åndenød, kvalme og/eller rysten.

Hvad er de forskellige typer af angst?

Angst kan inddeles i flere forskellige kategorier: Generaliseret angstlidelse (GAD) er en urealistisk eller overdreven angst og bekymring for mange forskellige områder i livet, f.eks. arbejde, skole eller forhold, som varer i mindst seks måneder. Panikangst er et uventet og gentaget anfald af intens rædsel ledsaget af fysiske symptomer, såsom hjertebanken, rysten, åndenød og frygt for at dø.

Hvad er en fobi?

Fobier er irrationel frygt, der fører til undgåelsesadfærd . Langvarige fobier kan være vanskelige at behandle uden professionel hjælp, fordi patienterne normalt undgår de ting, de frygter, hvilket kan medføre mere angst. Social angstlidelse, også kendt som social fobi , indebærer overvældende bekymring og selvbevidsthed om hverdagens sociale situationer. Separationsangstlidelse er et overdrevent behov for at være i nærheden af en persons primære omsorgsperson på grund af frygt for fare eller skade. Panikforstyrrelse med agorafobi er en kombination af panikforstyrrelse og agorafobi.

Udbredelse af angst hos unge

Angst er en af de mest almindelige psykiske lidelser hos børn og unge. Det er uklart præcis, hvor mange teenagere der lider af angst, men undersøgelser viser, at det påvirker mellem 8 % og 12 % af alle unge mennesker i verden. Særlig hos unge ser man ofte en sammenhæng mellem angst og lavt selvværd.

Hvad er symptomerne på angst?

Symptomerne på angst varierer afhængigt af hvilken type eller typer en person har . Generel angstlidelse begynder typisk i slutningen af ungdomsårene til det tidlige voksenliv. Den forårsager følelser af spænding, søvnforstyrrelser, træthed, dårlig koncentration og irritabilitet.

Panikangst er kendetegnet ved uventede panikanfald, hvor den ramte oplever fysiske symptomer forårsaget af intens frygt. Disse omfatter åndenød, hurtig hjertefrekvens, svimmelhed, kvalme og følelsen af tryk for brystkassen.

Er der forskel på angst hos mænd og kvinder?

Angstlidelser diagnosticeres oftere hos kvinder end hos mænd. Diagnosen er baseret på patientens reaktion på en stressende situation, snarere end på typen af stressfaktor. Kvinder er mere tilbøjelige til at have en generaliseret angstlidelse.

Separationsangstlidelse er også mere almindelig hos kvinder under 18 år, mens fobier og sociale angstlidelse er mere almindelige hos piger i ungdomsårene. Panikanfald er mindre almindelige, men mere alvorlige hos kvinder.

Hvad er årsagerne til angst?

Angst kan have flere forskellige grundlæggende årsager, herunder genetik, hjernekemi og personlighed. Syndromet generaliseret angst er blevet forbundet med en variation i det gen, der regulerer et enzym kaldet monoamin oxidase (MAO). Enzymet nedbryder serotonin og noradrenalin, to neurotransmittere, der spiller en rolle for en persons humør.

Vigtigste typer af angstlidelser

Generaliseret angstlidelse (gAD) er kendetegnet ved urealistisk eller overdreven bekymring over dagligdags ting. Personer med gAD forudser ofte en katastrofe og er overdrevent bekymrede for sundhedsspørgsmål, penge, familieproblemer eller mindre vigtige sager.

Social angstlidelse, også kendt som social fobi , er den overvældende frygt for at blive negativt bedømt af andre i sociale situationer. Dette kan drastisk begrænse en persons liv og få dem til at undgå mange sociale aktiviteter.

Separationsangstlidelse (SAD) får folk til at være ekstremt urolige over at blive væk.

Angst hos ældre personer

Folk har en tendens til at udvikle angstlidelser i slutningen af ungdomsårene eller i begyndelsen af voksenlivet. Symptomer på angst kan dog også opstå senere i livet og kan blive værre med tiden . Angstlidelser er mere almindelige hos ældre mennesker end hos yngre voksne. Ifølge en amerikansk undersøgelse har ca. 9 % af amerikanerne på 65 år og derover en angstlidelse.

I de fleste tilfælde aftager angstlidelser med alderen. De kan endda blive bedre, når folk når op i 70’erne og 80’erne. Ældre voksne, der har haft angstproblemer i årevis eller blev diagnosticeret i en ung alder, kan dog fortsætte med at opleve dem ind i deres senere liv .

Hvad er araknofobi?

Arachnofobi er en frygt for edderkopper. Det er en af de mest almindelige specifikke fobier, der rammer op til 3 % af alle mennesker.

I nogle tilfælde kan angsten også være et symptom på en anden tilstand . I disse tilfælde skal den underliggende årsag diagnosticeres og behandles, for at patienten kan opleve lindring af sine symptomer.

Hvad er socialfobi?

Socialfobi, social angst eller social angstlidelse er i Danmark forskellige navne for samme ting.

Social fobi, eller social angstlidelse, medfører, at en person frygter at blive dømt af andre i sociale situationer. De kan være bekymrede for forlegenhed, ydmygelse eller skam. Det anslås, at omkring 13 millioner mennesker i USA har en eller anden form for social angstlidelse.

Hvad er symptomerne på social angst?

Nogle af de mest almindelige symptomer på social angst omfatter:

 • åndenød eller hurtig vejrtrækning
 • Rysten eller rysten, især i hænderne
 • Svedtendens samt kold og klam hud
 • Kolde eller svedige hænder/fødder
 • En tør mund
 • Palpitationer (følelser af, at dit hjerte slår hurtigere)

Hvem rammes af socialfobi?

Omkring 15 millioner mennesker i USA lider af social angst. Det anslås, at ca. 7 % af amerikanerne oplever social fobi på et tidspunkt i deres liv.

Hvad er årsagen til social fobi?

Sociale fobier får dig til at føle angst for bestemte situationer, ofte på grund af, hvordan folk kan reagere på dig i den pågældende situation. Hovedårsagen er som regel tidligere negative erfaringer i sociale sammenhænge. I og med at socialangst ofte defineres som angst for at blive genstand for andres negative og dømmende opmærksomhed, ses det tid at der i forbindelse med socialangst også forefindes lavt selvværd.

Seperationsangst

Hvad er separationsangst?

Separationsangst er en naturlig følelse, der opleves af børn og spædbørn. Det er en følelse af angst, når man er væk fra en kendt person, et kendt sted eller en kendt genstand.

Videnskabelige undersøgelser har vist, at op til 16 % af alle børn oplever en eller anden form for separationsangst, når de er 18 år gamle . Denne andel falder med alderen og rammer ca. 4-5 % af de voksne.

Hvad er symptomerne på separationsangst?

Nogle almindelige fysiske symptomer omfatter:

 • Mavesmerter
 • Muskelsmerter/hovedpine
 • Svimmelhed

Behandling af angstlidelser

Hvilken behandlingsform er mest effektiv overfor angst?

Den mest effektive behandling af angst er kognitiv adfærdsterapi (CBT). CBT har til formål at hjælpe folk med at lære nye måder at tænke og opføre sig på, som vil forbedre deres sindstilstand.

CBT bruges ofte til at behandle angstproblemer. Det indebærer, at en specialuddannet terapeut arbejder sammen med patienten for at identificere de tanke- og adfærdsmønstre, der kan forårsage eller forværre deres symptomer.

CBT er en metode som også er effektiv overfor behandling af depression.

Hvad er Kognitiv adfærdsterapi (CBT)?

Kognitiv adfærdsterapi (CBT) er en behandlingsform, der har til formål at hjælpe folk med at genkende, forstå og ændre negative tanker, følelser og adfærd.

Hvad er de andre behandlinger for angst?

Den vigtigste behandling af angst er rådgivningsterapi. Dette kan foregå individuelt eller i gruppesessioner og kan omfatte kognitiv adfærdsterapi.

Andre mulige behandlinger omfatter medicin, såsom benzodiazepiner, betablokkere og selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI’er), hvilket også går under navnet antidepressiva.

I engelsk litteratur vil man oftest finde SSRI præperater omtalt som medicin mod angst, mens man i Europa i højere grad vil se de samme præperater omtalt som antidepressiva.

At beherske kunsten at slappe af er også en effektiv måde at kontrollere følelser af stress og angst på.

Er angst midlertidig?

I de fleste tilfælde vil angsten blive bedre, når du modtager behandling for dine symptomer. I et lille antal tilfælde kan angst være et symptom på en psykisk sygdom.

Hvis det er tilfældet, at angst er et symptom på en underliggende psykisk lidelse, så skal årsagen diagnosticeres og behandles, for at patienten kan opleve lindring af sine symptomer.

Hjælp til selvhjælp

Hvad kan du selv gøre for at nedbringe din angst?

Nogle andre ting, du kan gøre for at mindske din angst, er bl.a:

 • Regelmæssig motion
 • At føre en dagbog over dine aktiviteter/tanker
 • At tale med andre, f.eks. venner og familie
 • Skab tid til dig selv hver dag ved at gøre ting, du nyder
 • Øve dig i afslapningsteknikker, f.eks. dyb vejrtrækning eller meditation
 • Undgå koffein og nikotin.

Stimulanser som kofferin og nikotin vil øge niveauet af anspændthed i kroppen og nerversystemet og vil hermed generelt forværre enhver form for angst.

En sund livsstil med regelmæssig motion og god kost er en måde at reducere stressniveauet på og dermed mindske angst.

At tale med en betroet ven eller slægtning kan hjælpe dig med at føle dig mindre isoleret og alene, hvis du lider af en angstlidelse. Samtaler med venner og familie er også effektive i forhold til at modvirke depression.

Meditation og andre afslapningsøvelser som yoga eller dyb vejrtrækning kan også give lindring af symptomerne på angst.

I Danmark har Psykiatrifonden gjort et godt stykke arbejde for at fjerne tabuet omkring angst. Det er i høj grad i kraft at Psykiatrifondens arbejde at det idag ikke er særlig tabubelagt at melde ud til sine omgivelser at man døjer med angst.