Depression

Depression er en psykisk sygdom, som mange mennesker lider af. Den påvirker omkring 350 millioner mennesker på verdensplan, og en ud af fem danskere vil opleve den på et tidspunkt i deres liv. Depression kan skyldes en række forskellige ting: genetik, livsbegivenheder (især dem, der involverer tab), biokemiske ændringer i hjernen og andre faktorer.

Symptomerne varierer afhængigt af, hvilken type depression man har; der er tre hovedtyper: svær depression, dysthymi og bipolar lidelse. Der findes forskellige former for terapi, som du kan vælge til behandling af din tilstand, f.eks. kognitiv adfærdsterapi eller interpersonel psykoterapi.

Depression er en alvorlig psykisk sygdom, der hvert år rammer millioner af mennesker verden over. Depression begynder ofte i ungdomsårene eller det tidlige voksenliv og kan ledsages af perioder med mani; disse episoder er ofte kendetegnet ved følelser af eufori og ekstrem optimisme, som kan efterfølges af symptomfrie perioder og derefter vende tilbage.

Hvad er der af typer af depression?

Major depressiv lidelse (MDD) – Major depression er karakteriseret ved mere end blot følelser af tristhed; nogle andre almindelige symptomer omfatter: manglende energi, ændringer i appetit eller vægt, dårlig koncentration og hukommelsestab samt tanker om selvmord eller død.

Bipolar lidelse (BD) – Mens udtrykket “bipolar” oprindeligt blev brugt til at beskrive maniodepressivitet, anvendes det nu til enhver depressiv episode ledsaget af perioder med mani; disse episoder er ofte kendetegnet ved følelser af eufori og ekstrem optimisme, der undertiden kan føre til stofmisbrugsproblemer.

Hvad er bipolar lidelse?

Bipolar lidelse, også kendt som maniodepressiv sygdom, opstår, når folk oplever ekstreme humørsvingninger; disse kan omfatte ekstremt glade (mani) eller alvorligt deprimerede (depression). Personer med bipolar I har typisk mindst én manisk episode, der varer mindst en uge eller to, mens bipolar II indebærer mindst én episode af depression og én hypomanisk (mindre alvorlig) episode.

Hvad er tegnene på, at en person kan opleve mani?

Nogle af de adfærdsmønstre, der er forbundet med mani, omfatter: overdrevent energiniveau; hurtige tanker; hurtige talemønstre; distraherbarhed; impulsiv adfærd som f.eks. over forbrug, hensynsløs kørsel eller seksuel adfærd med høj risiko; impulsivitet.

Forekomst af depression

Hvor udbredt er depression? Det kan være svært at vide præcis, hvor mange mennesker der lider af depression, da det er en tilstand, der ofte forbliver skjult.

Former for depression

Depression findes i mange former og påvirker folk forskelligt, afhængigt af sværhedsgrad og type. Nogle personer kan have svært ved at komme ud af sengen eller holde en sund vægt, mens andre ikke kan fungere på deres arbejde, selv om de har det helt godt, når de er alene. De fire hovedtyper omfatter: svær depressiv lidelse (MDD), vedvarende depressivlidelse (PDD), bipolar lidelse og sæsonbestemt affektiv lidelse (SAD).

Hvad er tegn på depression?

Nogle almindelige symptomer på depression omfatter: følelser af tristhed eller tomhed de fleste dage i løbet af en to ugers periode, som forstyrrer din evne til at fungere normalt på arbejde/skole osv., ikke at kunne nyde ting, du plejede at elske at gøre.

Symptomer på depression

Hvilke symptomer er der på depression? Det kan være svært at sige, hvordan det føles, når en person er deprimeret, da symptomerne varierer fra person til person og på tværs af køn. De mest almindelige tegn på depression omfatter: lav energi eller træthed selv med tilstrækkelig søvn; følelser af mental uklarhed, der ikke kan forklares med andet; lavt selvværd; vanskeligheder med at koncentrere sig om opgaver på arbejdet eller i skolen på grund af mangel på energi.

Hvad er årsagen til depression?

Der er flere forskellige faktorer, der kan bidrage til depressive episoder; disse omfatter: genetik, miljømæssige stressorer (f.eks. traumatiske begivenheder), biokemiske imbalancer i visse neurotransmittere (f.eks. serotonin, dopamin og noradrenalin), stofmisbrug eller kronisk stress.

Depression i forskellige faser af livet

Kan børn blive deprimerede?

Ja, mange børn oplever depression. Det gælder især i tilfælde, hvor barnet har været udsat for en vanskelig begivenhed i livet, eller når det bliver mobbet i skolen.

Hvor udbredt er depression hos unge?

Depression er den mest almindelige psykiske lidelse hos unge. Symptomer på depression hos unge mennesker viser sig ofte som irritabilitet snarere end tristhed og kan undertiden udvikle sig til selvmordsforsøg, hvis de ikke behandles. Når unge har depression ser man ofte også at der opstår lavt selvværd.

Depression og kønsforskelle

Oplever mænd og kvinder depression forskelligt?

En af de vigtigste forskelle mellem hvordan mænd og kvinder oplever depression er, at den varer længere for kvinder. Desuden er der nogle specifikke symptomer, der har tendens til at være mere almindelige i den ene gruppe end i den anden; dette omfatter irritabilitet som et symptom, der er forbundet med større depressive lidelser (MDD).

Det har ofte været antaget at en del mænd som oplever depression, medicinerer sig selv med alkohol. En nyere undersøgelse fra National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) har imidlertid vist, at dette ikke altid er tilfældet; mænd, der lider af depression, er mindre tilbøjelige til at drikke overdrevent end mænd uden psykiske problemer.

Forbindelse mellem alkoholmisbrug og depression

Der er en sammenhæng mellem depressive episoder og et stort alkoholforbrug eller misbrug af stoffer som f.eks. marihuana. For eksempel er det mere sandsynligt, at folk, der lider af depression, søger lindring ved at misbruge alkohol eller stoffer og kan udvikle en afhængighed af disse stoffer for at kunne fungere normalt.

Sammenhæng mellem depression og stress

Hvilke sammenhænge findes mellem stress og depression? Stress er en af de vigtigste risikofaktorer for depression, da det kan gøre folk mere sårbare over for at blive deprimerede. Det er ikke kun dagligdagens stress, der giver folk stress; livsbegivenheder som f.eks. sorg eller tab kan også udløse depressive episoder hos nogle personer.

Kan angst føre til depression?

Der er flere forskellige typer sammenhæng mellem angst og depression. En person med klinisk depression kan f.eks. også have en angstlidelse. Det er dog ikke altid, at personer, der lider af angst, udvikler alvorlige depressive episoder eller omvendt. Når det er sagt, er der flere forskellige faktorer, der forbinder de to tilstande, herunder: genetik, miljømæssige stressfaktorer (f.eks. traumatiske begivenheder), biokemiske ubalancer i visse

Man ser også den sammenhæng at et vist udsnit af de personer som i en periode lider af anfald af panikangst, i samme periode også har et vist niveau af depression.

Sammenhæng mellem fysisk sundhed og mental sundhed

Sammenhængen mellem ens fysiske velbefindende og deres psykiske velbefindende er stærk; det er blevet vist, at der er ender er en stærk sammenhæng mellem en persons mentale sundhed og den måde, hvorpå de opfatter deres fysiske tilstand. F.eks. rapporterer personer, der lider af depression, oftere, at de føler smerte eller træthed i modsætning til andre, der blot ikke lider af denne tilstand.

Derudover har nogle forskere også foreslået, at der kan være en sammenhæng mellem dårligt fysisk helbred og udvikling af en angstlidelse. På den måde, kan de to tilstande forårsage hinanden og forevige en ond cirkel, som er svær at bryde.

Behandling af depression

Hvordan behandles depression? Behandlingen afhænger af sygdommens type. Nogle mennesker foretrækker måske terapi frem for at tage medicin eller omvendt. Der findes forskellige typer psykoterapi til forskellige humørsygdomme, herunder kognitiv adfærdsterapi (CBT) og interpersonel terapi.

Hvad er den bedste måde at behandle depression på?

Der findes flere forskellige behandlingsmuligheder for depressive lidelser; disse kan omfatte: psykoterapi som f.eks. kognitiv adfærdsterapi (CBT), som hjælper folk med at identificere negative tankemønstreog adfærd og udvikle sundere måder at håndtere disse behov på; antidepressiv medicin, som omfatter selektive serotonin-genoptagelseshæmmere (SSRI’er) som fluoxetin eller sertralin, der øger serotoninniveauet i hjernen.

Hvad er kognitiv adfærdsterapi?

Kognitiv adfærdsterapi (eller CBT forkort) er en af de mest udbredte former for behandling af depression. CBT hjælper folk med at identificere negative tankemønstre og adfærdsmønstre, der forårsager eller opretholder deres depressive symptomer, og udvikler sundere måder at håndtere disse tanker/adfærdsmønstre på.

CBT er samtidige den mest effektive terapeutiske metode til at afhjælpe angst.

Kan meditation hjælpe med at behandle depression?

Meditation kan være gavnlig til behandling af nogle symptomer i forbindelse med let tilmoderat depression. For eksempel har visse former for meditation vist sig at have en positiv indvirkning på humøret og energiniveauet hos mennesker, der lider af depression.

Hvad er neurofeedback?

Neurofeedback indebærer anvendelse af biofeedbackteknologi med hjernebølger for at ændre unormale mønstre, der er forbundet med psykiske lidelser som f.eks. angst eller depression; denne typebehandling kan udføres ved hjælp af en række forskellige apparater.

Hvad er hypnose?

Hypnose indebærer, at en person går ind i en trancelignende tilstand, hvor vedkommende er mere åben over for forslag; denne teknik har vist sig at kunne hjælpe folk med at ændre deres tanker eller adfærd og dermed gøre det lettere for dem at håndtere depressionssymptomer.

Pårørende til en person med depression

Hvad er nogle af de symptomer, man skal holde øje med, når man undersøger, om nogen måske er deprimeret?

Nogle tegn, der tyder på, at din ven eller dit familiemedlem måske erdeprimerede omfatter: ændringer i appetit eller vægt, manglende energi, dårlig koncentration og hukommelsestab samt tanker om selvmord eller død.

Myter om depression

Hvad er nogle almindelige misforståelser om depression?

Der findes en række almindelige myter omkring depressive lidelser; disse kan omfatte: depression rammer kun ældre mennesker (den kan opstå i alle aldre), det er bare et humørsving, kan du ikke tale med nogen om det, fordi de ikke vil forstå det.

Hvad gør UNICEF?

UNICEF er verdens førende sundheds- og udviklingsorganisation, der er dedikeret til at forbedre kvinders og børns liv, og UNICEF’s mål er en bedre fremtid for alle børn. Man kan støtte deres arbejde med donationer, så de kan fortsætte med at hjælpe børn rundt om i verden med at overleve og trives. For at nedbringe antallet af depressioner globalt set skal der mere end blot én løsning til. Det vil kræve samarbejde fra regeringer, virksomheder, lokalsamfund, familier – alle, der er berørt af psykisk sygdom eller dens virkninger. UNICEF udtaler: “Vi håber, at vi sammen kan hjælpe med at gøre fremskridt i retning af at gøre en ende på ungdomsdepressionen en gang for alle.” I UNICEF mener vi, at folk skal kunne leve deres bedste liv nu – ikke først når de er gamle nok til at donere penge.

Med lidt viden og forståelse kan man være med til at gøre en forskel i livet for dem, der har mest brug for det. Det er vores pligt som mennesker ikke kun at passe på os selv, men også at tage vare på hinanden. Hvis du føler, at dit liv ikke kan blive bedre, eller hvis du kæmper med depression, angst, stress eller noget andet, der kan tynge dig … så er du ikke alene.

Du kan tage kontrol over din mentale sundhed med den rette hjælp. Overvej at søge terapi, hvis du eller nogen i din familie kæmper med depression eller angst.